Evaluatieonderzoek Wet BIG

26-02-2013

Na haar introductie in 1993 en eerste evaluatie in 2002, wordt de Wet BIG in 2013 opnieuw onderzocht op haar toepasbaarheid en toekomstbestendigheid. Een belangrijk onderdeel van deze evaluatie is een grootschalig enquêteonderzoek onder beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG vallen.

Dit betekent dat u als gz-psycholoog of specialist begin volgende week mogelijk benaderd wordt voor deelname.

Incidenten

De evaluatie moet worden bezien in het licht van verschillende ernstige incidenten waarin het disfunctioneren van zorgverleners naar buiten is gekomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan casus neuroloog Jansen Steur (MST Enschede), maar ook aan incidenten waarbij organisatorisch disfunctioneren op de voorgrond stond, bijvoorbeeld de IJsselmeerziekenhuizen.

Het evaluatieonderzoek zal worden uitgevoerd door onderzoeksbureau Pro Facto en wordt gefinancierd door ZonMw. Men wil onder andere een antwoord te verkrijgen op de vraag hoe de regelgeving in het beroepsveld wordt toegepast. Daarnaast  wordt onderzocht of de wet haar doelen bereikt en zal de toekomstbestendigheid van de wet worden geëvalueerd.

Enquête onder beroepsbeoefenaren

Pro Facto wil aan de hand van empirisch, sociaal wetenschappelijk onderzoek antwoord op deze onderzoeksvragen verkrijgen. Er zal een grootschalig enquêteonderzoek worden uitgevoerd onder beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG vallen.

Daarnaast zullen steekproeven worden uitgezet onder zorginstellingen. Het consumentenpanel van het NIVEL wordt ingezet om zicht te verkrijgen op de opvattingen van het publiek. Ook zal een onderzoek uitgevoerd worden onder alle leden van tuchtcolleges en onder een steekproef van advocaten.

Dit betekent dat u als gz-psycholoog of als specialist deze of begin volgende week mogelijk benaderd wordt voor deelname aan het enquêteonderzoek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.