Evaluatie zorgverzekeringswet: niet zorgverzekeraars, maar zorgaanbieders hebben te veel macht

01-10-2014

Zorgaanbieders hebben te veel macht ten opzichte van zorgverzekeraars. Tot die opmerkelijke conclusie komt KPMG Plexus in een onderzoek naar het functioneren van de zorgverzekeringswet.  Het onderzoek van KPMG Plexus werd uitgevoerd in opdracht van VWS. De resultaten van het onderzoek zijn vorige week aangeboden aan de Tweede Kamer. 

De conclusie van de onderzoekers is opmerkelijk, omdat hij haaks staat op de ervaring van  veel zorgverleners. Zij ervaren helemaal geen macht in de zorginkoop: het is ’tekenen bij het kruisje’.

“Excess growth”

KPMG baseert zijn conclusie onder andere op de zogenaamde ‘excess growth’ van de gezondheidszorguitgaven: de kosten van de gezondheidszorg stijgen sneller dan op basis van demografische factoren en de prijsontwikkeling verwacht zou mogen worden. Andere factoren die volgens de onderzoekers zorgaanbieders te veel macht geven:

  • de DBC-structuur in de (gespecialiseerde) GGZ, waarin vergoeding plaatsvindt op basis van gedeclareerde tijd, in plaats van op basis van welomschreven producten;
  • het gebrek aan transparantie over de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg;
  • artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, waardoor verzekeraars verplicht zijn ook ongecontracteerde zorg gedeeltelijk te vergoeden.

De onderzoekers pleiten voor een volledige afschaffing van artikel 13. Ze betreuren het dat in de huidige wetsvoorstellen ene uitzondering wordt gemaakt voor de eerstelijnsdisciplines. Verder pleiten de onderzoekers vooral voor de ontwikkeling van meer en betere indicatoren voor de uitkomst en doelmatigheid van verleende zorg, zodat zorgverzekeraars hierop gericht in kunnen kopen.

Klik hier voor het hele rapport.

Klik hier voor een kritische reactie.

Zoe ook Skipr: ‘Machtsoverwicht zorgverzekeraar kost patiënt keuzevrijheid’

 

 

 

 

One thought on “Evaluatie zorgverzekeringswet: niet zorgverzekeraars, maar zorgaanbieders hebben te veel macht

  1. De inderdaad contraintuitieve uitkomst lijkt me verklaarbaar uit

    (1) de gekozen methodiek (het lijkt erg waarschijnlijk dat de keuze van deelnemers in focus groepen en de bestudeerde literatuur een aanzienlijke bias oplevert, zodanig dat ministeries en verzekeraars precies dat te lezen zullen krijgen wat ze er zelf ingestopt hebben!)
    (2) de opvattingen van de auteur (die b.v. een zeer uitgesproken mening heeft over praktijkvariatie en deze bij voorbaat interpreteert als slecht dan wel, -zoals hier-, als een symptoom van macht van de zorgverleners)

    In de kantlijn zou ik bij dat laatste willen aantekenen dat er achter een opvatting van kwaliteit schuil gaat die ons in het verleden van die prachtige maar onverkoopbaar smakeloze tomaten heeft opgeleverd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.