Evaluatie wet BIG: psy-beroepen beter afbakenen

19-11-2013

De omschrijving van het deskundigheidsgebied van gz-psychologen en psychotherapeuten in de wet BIG moet dringend geactualiseerd worden. Dat is een  van de aanbevelingen uit de Tweede evaluatie van de wet BIG, die afgelopen week is gepubliceerd.

De onderzoekers constateren een grote overlap tussen de domeinen van de gz-psycholoog en de psychotherapeut.  Ook het onderscheid tussen de psychotherapeut en de klinisch psycholoog zorgt voor veel onduidelijkheid.  De onderzoekers pleiten voor een inventarisatie van de overeenkomsten en verschillen tussen de drie beroepen. Op basis hiervan kan ook bekeken worden of het verstandig is de registers van gz-psychologen en psychotherapeuten samen te voegen.

De bevindingen van de onderzoekers zijn gebaseerd op een grootschalig juridisch en empirisch onderzoek. In dit kader werden onder andere beroepsbeoefenaren, zorginstellingen en consumenten bevraagd op hun mening over diverse aspecten van de wet BIG.

De onderzoekers zetten ook vraagtekens bij het bestaan van private (verenigings-)registraties, zoals de registerpsycholoog NIP.  Zij vragen zich af of dit niet de werking van de wet BIG niet ondermijnt.

Verder pleit het rapport onder andere voor een uitbreiding van de herregistratie, zodat niet alleen meer naar werkervaring gekeken wordt, maar ook naar deskundigheidsbevordering.

Het onderzoeksrapport is op 13 november door Minister Schippers naar de Tweede Kamer gestuurd. De Minister heeft toegezegd binnen drie maanden met een reactie op het rapport te zullen komen.

Onderzoeksrapport tweede evaluatie wet BIG

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.