Evaluatie inkoop jeugd-GGZ: onvoldoende kennis bij gemeenten, soms wel meer dialoog

16-03-2015

Peter van Drunen

Bij gemeenten is onvoldoende kennis aanwezig over jeugd-GGZ. Dit heeft het proces van zorgcontractering bemoeilijkt. Ook de aanbestedingen zorgden voor problemen. Positief was de dialoog die in sommige regio’s mogelijk bleek en de inhoudelijke samenwerking van (sommige) gemeenten.

Dit blijkt uit een evaluatie van de zorgcontractering jeugd GGZ 2015, die onlangs werd gepubliceerd door GGz Nederland. Enkele andere opmerkelijke resultaten uit de evaluatie:

  • in de contracten wordt meestentijds een korting van 0-10% gehanteerd op het NZA-tarief;
  • bij de meeste respondenten was sprake van volumekortingen, die konden oplopen tot 25%;
  • de meeste zorgaanbieders verwachten een verdere daling van het volume in 2016;
  • een kwart van de instellingen gaat bezuinigen op personeel, als gevolg van verlaging van de tarieven en/of het volume;
  • er zijn grote verschillen tussen gemeenten ten aanzien van de eisen die gesteld worden aan kwaliteit, registratie van cliënten  en verantwoording;
  • er zijn veel zorgen over toegang tot gespecialiseerde zorg en bovenregionale gespecialiseerde functies.

Bron: GGZ Connect. Klik hier voor het integrale evaluatierapport

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.