Erkenning praktijkvisitatie door VGZ

15-04-2021


Ook in 2022 biedt de NVGzP voor haar leden die een vrijgevestigde praktijk hebben, een visitatie aan. Deze is kwalitatief en inhoudelijk afgestemd op de behoefte van juist onze beroepsvereniging; het bieden en monitoren van kwaliteit. Onze vrijgevestigde leden hoeven dan niet meer uit te wijken naar andere verenigingen.

VGZ haakt als zorgverzekeraar, naast Menzis, in op deze nieuwe mogelijkheid door het alvast voor de contractering van 2022 mee te kunnen nemen. Andere zorgverzekeraars tonen zich ook geïnteresseerd zodat een certificaat voor 2022 binnen de contracteringen kan worden meegenomen.

Een startcertificaat kan in eerste instantie verkregen worden op basis van een papieren checklist. Binnen twee jaar zal er dan een fysieke visitatie volgen.
Klik hier voor de uitgangspunten in het visitatiekader vrijgevestigden.
Op onze website kun je meer lezen over de achtergrond van de praktijkvisitatie.

Binnenkort lees je meer over vanaf wanneer en hoe je je aan kunt melden voor deze praktijkvisitatie.