Er valt veel te verbeteren in de samenwerking tussen patiënt en behandelaar bij het nemen van behandelbesluiten

19-11-2018

Lees meer