Enquête: vrijgevestigden worden gek van administratie

31-05-2014

Vrijgevestigde psychologen worden gek van hun administratieve verplichtingen. Per patiënt zijn ze gemiddeld zeven uur kwijt aan administratieve taken. Vooral het bijhouden van het EPD en het maken van afspraken met zorgverzekeraars worden als zeer belastend ervaren. Sommigen overwegen op basis hiervan te stoppen met hun praktijk.

Dit blijkt uit het verslag van een enquête die de afgelopen weken door Buro tester is gehouden. In totaal deden 582 GGZ-behandelaren mee aan de enquête.

Naast administratieve lasten werd in de enquête ook aandacht besteed aan de privacydiscussie. De overgrote meerderheid is op de hoogte van de privacyregeling echter de bespreking ervan in het eerste contact gebeurt aanzienlijk minder vaak. Wel is driekwart van mening dat dit zou moeten.
De meesten vinden de pseudo-anonimisering bij de aanlevering van data aan het DIS en Stichting Benchmark GGZ zo bezwaarlijk dat zij geen gegevens zouden aanleveren; 56% doet dit toch.

Praktisch alle vrijgevestigden (525 van de 528) vinden dat zorgverzekeraars teveel invloed hebben op hun professioneel handelen.

Klik hier voor het gehele rapport van de enquête

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.