Enquête Beroepen Geestelijke Gezondheid 2022

08-02-2022

Het Capaciteitsorgaan heeft onlangs alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg uit alle sectoren uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête Beroepen Geestelijke Gezondheid 2022. Lees hieronder waarom deze enquête belangrijk is en hoe je kunt deelnemen (onder aan het bericht).

Waarom is de enquête belangrijk?
Kort samengevat is een goede raming essentieel voor meer opleidingsplaatsen BIG-geregistreerde psychologen, en dus voor voldoende BIG-psychologen in het veld.

De enquête van het Capaciteitsorgaan wordt gebruikt voor de nieuwe capaciteitsraming voor o.a. BIG-geregistreerde psychologen, wat bijdraagt aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor o.a. de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog.

Na herhaalde pogingen van het veld om via politieke kanalen extra beschikking vrij te krijgen voor de gz-opleiding, heeft het ministerie van VWS herhaaldelijk aangegeven niet af te willen wijken van de capaciteitsramingen van het Capaciteitsorgaan. Het is dan ook essentieel dat er nu, via de ramingen, een helder en compleet beeld komt van de tekorten aan BIG-geregistreerde psychologen

De vacaturegraad en substitutie van BIG-psychologen door ander personeel, zijn hierbij belangrijke elementen. Bij substitutie kan je bijvoorbeeld denken aan vacatures voor gz-psychologen, die ingevuld worden door masterpsychologen, en dan niet meer geduid als openstaande vacature, terwijl deze substitutie de vraag naar een gz-psycholoog maskeert. Belangrijk dat ook zorgprofessionals deze substituties duidelijk kenbaar maken aan het Capaciteitsorgaan.

Daarnaast is deelname ook in het belang van de zorginstellingen zelf omdat direct na het invullen van de online enquête, rapporten oplevert over het lokale en regionale zorgaanbod GG, met spiegelinformatie. Deze rapporten blijken zeer bruikbaar voor regionaal overleg en afstemming tussen zorgverleners. Continuïteit van de rapportages is gewaarborgd omdat de uitvraag in principe jaarlijks gaat plaatsvinden en daarmee ook trends inzichtelijk zijn op basis van gedeelde gegevens.

Gezien de bovenstaande redenen, vindt de NVGzP het belangrijk dat leden die zich daarvoor geëquipeerd voelen, zich aanmelden voor de enquête. Jullie betrokkenheid door correct invullen van de inventarisatie bepaalt mede het aantal opleidingsplaatsen in de toekomst.

Wie kan er deelnemen?
Dit jaar krijgen, naast (P&O-afdelingen van) zorgaanbieders, ook zorgprofessionals de gelegenheid om vanuit hun zorgaanbieder, deel te nemen aan de enquête.

Voor deelname is het van belang dat je vanuit jouw rol binnen je zorgaanbieder kennis hebt over de vraag aan (extra) BIG-geregistreerde professionals van deze zorgaanbieder en ook over cijfermateriaal beschikt.

Wanneer meerdere professionals zich binnen één zorgaanbieder hebben aangemeld, zal het Capaciteitsorgaan in overleg met de zorgaanbieder kijken wie bij deze uitvraag betrokken wordt. Zodoende is het daarbij wel van belang dat je jouw zorgaanbieder laat weten dat je je hiervoor hebt aangemeld.

Hoe meld ik me aan?
Je kunt je als vertegenwoordiger van een zorginstellingen aanmelden via deze website.

Het onderzoek gaat via een webapplicatie en bestaat uit een korte vragenlijst van ongeveer 10 vragen per beroep over het huidig aantal werkzame professionals en de tekorten aan behandelaren.

Waar kan ik meer informatie over de raming vinden?
Eerder deze maand heeft het Capaciteitsorgaan een informatiebijeenkomst gehouden over de raming beroepen Geestelijke Gezondheidszorg. Heb je de bijeenkomst gemist? Geen ramp. Je kunt de bijeenkomst hier terugkijken.  En ook via de link naar de presentatie kun je e.e.a. nog eens nazien!

Klik hier voor meer informatie vanuit de NVGzP over het onderzoek van het Capaciteitsorgaan.