E-mental health: Heb jij de sprong al genomen?

26-06-2018


In ons dagelijks leven speelt technologie een steeds grotere rol. Zo ook in de geestelijke gezondheidszorg. Om de mogelijkheden ervan optimaal te kunnen benutten, zijn de input en expertise van jou als zorgprofessional essentieel.

Op het gebied van e-mental health is er veel in ontwikkeling. Vanuit zowel overheid als vanuit organisaties wordt er gestuurd op implementatie van e-mental health. Onderzoek richt zich tot nu toe voornamelijk op de effectiviteit van e-mental health, op cliëntbeleving en evt. gebruiksgemak. Er is nog (bijna) niet gekeken naar hoe behandelaren er zelf tegenover staan, terwijl dit belangrijk is om te weten.

Er zijn momenteel twee onderzoeken bezig met de attitude van behandelaren ten opzichte van e-mental health, welke ervaringen, kennis en vaardigheden zij hebben. Eén studie komt vanuit
TU Eindhoven / Tilburg University, gericht op volwassenen zorg. En één studie, specifiek gericht op behandelaren in de jeugd-GGZ (vanuit Triversum-GGZ-NHN i.s.m. Universiteit Utrecht).

Je kunt afhankelijk, van je werkveld, deelnemen aan optie 1 of 2:

 1. Het doel van deze vragenlijst is om meer inzicht te krijgen in de huidige ervaringen, kennis en vaardigheden rondom eMental health in de dagelijkse praktijk. Het invullen van de enquête duurt max. 15 minuten en is geheel anoniem.
  Onder de deelnemers worden 10 bol.com-bonnen van € 50 verloot. Ga hier naar de enquête.
  Alvast hartelijk dank!
  Milou Feijt (TU Eindhoven) en Joyce Bierbooms (Tilburg University)
 2. Het doel van deze vragenlijst is om meer inzicht te krijgen in wat behandelaren in de jeugd-GGZ met E-Mental Health doen, wat ze van E-Mental Health vinden en welke afwegingen ze maken bij de indicatie. Het maakt niet uit of je veel, weinig of geen ervaring hebt met e-mental health. Ieders bijdrage is van belang! Onderstaande vragenlijst duurt ca. 15-20 minuten. Start vragenlijst: Attitude Behandelaars over Blended Behandelen in de jeugd GGZ. Onder de deelnemers wordt een taart verloot voor het team.
  Alvast hartelijk dank!
  Marianne Immink (GZ-psycholoog i.o. Klinisch Psycholoog bij GGZ-NHN, divisie Triversum)