Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

13-12-2018

Het ministerie van VWS heeft een brochure uitgebracht die gaat over de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg.

De wet regelt de voorwaarden waaronder zorgverleners medische gegevens veilig en elektronisch kunnen inzien of uitwisselen met andere zorgverleners. Daarnaast regelt de wet ook de rechten van patiënten bij elektronische gegevensuitwisseling.

Klik hier voor de brochure.