Weten wat de cliënt vergoed krijgt?

07-03-2019

Leden van de NVGzP kunnen met korting gebruikmaken van Eiswijzer. Vrijgevestigden betalen via de NVGzP €10,- per maand in plaats van €15,-.

Eiswijzer geeft voor alle verzekeringspolissen aan onder welke voorwaarden de behandeling wordt vergoed en wat de vergoeding dan is. Hierin kun je ook zien wat dan de eisen zijn, van verwijzing tot administratie. Op die manier kun je jouw cliënten vooraf goed informeren over vergoedingen van hun behandeling in de GGZ.

Eiswijzer is beschikbaar voor zowel de basis- als de gespecialiseerde GGZ. Op dit moment biedt Eiswijzer inzicht in vergoeding van zorg die niet onder contract met de verzekeraar wordt geleverd, wat vooral interessant is als je contractvrij werkt.

Als NVGzP-lid kun je je bij Eiswijzer aanmelden door een mail te sturen aan info@eiswijzer.nl, onder vermelding van je naam en je NVGzP-lidnummer. Je ontvangt jaarlijks een factuur van de NVGzP voor het aantal maanden dat je gebruik hebt gemaakt van Eiswijzer.