Eigen bijdrage opleideling p-opleidingen vanaf 2020 van de baan!

01-11-2019

 

Naar nu blijkt, zijn er in 2018 in het bestuurlijk akkoord GGZ 2019 t/m 2022, afspraken gemaakt over de eigen bijdrage van opleidelingen binnen de GGZ, wanneer de zorgaanbieder gebruikmaakt van de beschikbaarheidsbijdrage.

In hoofdstuk 4 van het bestuurlijk akkoord, deel b ‘opleiden’, staat:

“Zvw-partijen blijven zich maximaal inspannen voor het realiseren van ‘state of the art’ opleidingsplaatsen voor medische (vervolg)opleidingen in de GGZ. Om dit te stimuleren, zorgt de NZa voor een kostendekkende beschikbaarheidsbijdrage voor (vervolg)opleidingen in de GGZ. Instellingen en praktijken die gebruikmaken van de beschikbaarheidsbijdrage voor opleiden, vragen hiervoor niet aanvullend een eigen bijdrage van de opleidelingen.

Zodoende is landelijk geregeld met de werkgeverspartijen in de GGZ (GGZ Nederland en LVVP) dat de eigen bijdrage vanaf 1 januari 2020, wanneer de nieuwe beleidsregel beschikbaarheidbijdrage in gaat, van de baan is.

Betaal je voor jouw opleiding een eigen bijdrage?
Dan kun je zodoende bedingen dat deze vanaf 1 januari 2020 stop wordt gezet.

De tekst van het Bestuurlijk Akkoord ggz 2019-2022 vind je hier