Een nieuw beroep, een eigen vereniging: de NVGzP en de professionalisering van de gz-psychologie en haar specialismen

19-06-2013

et ontstaan van de NVGzP is een logisch gevolg van de ontwikkeling van de gezondheidszorgpsycholoog tot een zelfstandig beroep. Elk BIG-beroep heeft zijn eigen vereniging, dus een vereniging voor gezondheidszorgpsychologen kon niet uitblijven. Dat stelt NVGzP-coördinator en psychologiehistoricus Peter van Drunen in een artikel over de ontwikkeling van de gezondheidszorgpsychologie en de oprichting van de NVGzP.

NIP in spagaat

Volgens het artikel is de traditionele psychologenvereniging, het NIP, door de ontwikkeling van de gz-psychologie in een spagaat geraakt. Men probeert zowel de belangen van de gz-psychologen als die van andere psychologen te behartigen. Maar naarmate de gz-psychologie en haar specialismen zich verder verzelfstandigen, lukt dat steeds minder goed. Zo probeert het NIP op te komen voor belangen van niet-BIG-geregistreerde psychologen, onder andere door eigen verenigingsregistraties te promoten. Maar dit gaat lijnrecht in tegen de belangen van gz-psychologen, voor wie de exclusiviteit van BIG-registratie  juist een belangrijk punt is.

Eenheid in verscheidenheid

Om politieke gewicht in de schaal te leggen is voor psychologen belangrijk een zo breed mogelijk front te vormen. Eén organisatie zoals het NIP, die alle belangen van alle psychologen behartigt, is echter niet meer van deze tijd, zo stelt Van Drunen. We kunnen beter een voorbeeld nemen aan de medici: afzonderlijke verenigingen voor alle beroepen en specialismen, die samenwerken in één krachtige koepel: de KNMG.

Klik hier voor het hele artikel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.