Een kijkje achter de schermen van FBZ

11-06-2020

Omdat NVGzP als federatiepartner van FBZ, vakbond voor zorgprofessionals, haar leden graag een inkijk wil geven wat er zoal achter de schermen gebeurt bij FBZ, wil ik in deze blog inzoomen waar we ons als onderhandelaars mee bezighouden. Bij FBZ werken 9 onderhandelaars die grote zorgcao’s sluiten voor een sector met ruim 1.4 miljoen werknemers. Als je werkt in dienstverband en lid bent van een vereniging die federatiepartner is van FBZ, zoals de NVGzP, geniet je automatisch van de voordelen van de aansluiting bij een vakbond.

Wij behartigen jouw werknemersbelangen, onder andere door een cao voor de hele branche of een sociaal plan met jouw werkgever af te sluiten. Een cao is voor jou geen dagelijkse kost. In deze blog zoom ik daarom kort op enkele zaken in. Ook stip ik een paar voorbeelden aan van onderwerpen  in coronatijd.

Onderhandelen over cao
Ik ben José Klerks en als onderhandelaar betrokken bij de Cao GGZ, de Cao Ziekenhuizen en Cao Gehandicaptenzorg. Allemaal cao’s die nog niet zo heel lang geleden tot stand zijn gekomen en vaak niet zonder slag of stoot. Zo organiseerden we in november met de andere vakbonden de eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit met maar liefst 150.000 ziekenhuiswerknemers. Dankzij die druk werd uiteindelijk een nieuwe cao gesloten. Gelukkig zijn acties niet altijd nodig. Bijzonder is dat het akkoord voor de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten voor 2020 in coronatijd, als eerste in zijn soort, volledig digitaal uit-onderhandeld is. Deze cao is ook van toepassing op leden van NVGzP die bij de universiteiten werken. Zojuist is bekend geworden dat de leden hebben ingestemd met de afspraken in het akkoord. Dan is er dus een cao, maar hoe gaat het dan verder?

Cao-akkoord, cao-tekst en cao-app
Pas als de leden van de vakbonden en de werkgeversorganisatie (kijk op fbz.nl als je precies wilt weten welke cao-partijen jouw cao afsluiten) instemmen met de afspraken in een cao-akkoord, werken de onderhandelaars de afspraken verder uit in een cao-tekst. Dat is meestal nog een hele klus, want het komt aan op precieze formuleringen. Als dat klaar is moet natuurlijk ook de cao-app bijgewerkt worden. Je kan deze gratis downloaden, zo heb je altijd de cao-afspraken bij de hand.

Nieuwe cao betekent niet dat arbeidsvoorwaarden af zijn!
Als de cao-tekst klaar is, lijkt mijn werk er voor de buitenwereld erop te zitten. Maar dat is allerminst het geval, want een nieuwe cao betekent niet dat arbeidsvoorwaarden ‘af’ zijn. Dit is een proces dat voortdurend doorgaat. Je kan het vergelijken met de was: ‘het is nog niet klaar of er stapelt zich alweer een berg op’. En voordat je het weet ligt er alweer een nieuwe. En, om in beeldspraken te blijven: ‘soms moet er ook een gaatje gerepareerd worden’. Zo hadden we ook in de ggz nog niet zo lang geleden een case. Bij de NVGzP kwamen signalen binnen over de Cao GGZ en deed zich de vraag voor of bestaande opleidelingen wel aanspraak konden maken op het cao-artikel over inschaling. Ik ging in gesprek met GGZ Nederland om te zorgen voor helderheid. Dit leidde tot een juridische toets met als uitkomst dat de inschaling volgens de cao ook geldt voor bestaande opleidelingen (lees meer).

Sommige cao-afspraken zijn niet ‘coronaproof’
Juist nu in coronatijd doen zich allerlei kwesties voor waarvoor we in overleg zijn met de werkgevers en de andere bonden. Dat is nodig, want sommige cao-afspraken zijn niet ‘coronaproof’. Dit is dan ook echt wel een bizarre situatie die zich nooit eerder heeft voorgedaan. Denk bijvoorbeeld aan afspraken die we in sommige cao’s maken om te zorgen dat je je bovenwettelijk verlof, dat je normaliter voor 1 juli op moet nemen, niet verliest als je als werknemer in deze tijd geen verlof op kan nemen. Of aan de afspraak om ervoor te zorgen dat coassistenten die tijdelijk aan het werk zijn in umc’s vanwege COVID-19, over hun inkomsten geen pensioen hoeven op te bouwen en dus geen premie hoeven af te dragen. Zo ben ik en zijn mijn collega-onderhandelaars voortdurend met werkgeversorganisaties in gesprek over allerlei te regelen zaken. ‘Never a dull moment!’

José Klerks,
arbeidsvoorwaardenonderhandelaar FBZ