Dringende oproep: deelnemers pilot nieuw bekostigingsmodel

30-06-2017

Zoals bekend, werkt de NZa, samen met relevante branchepartijen, aan een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz en de forensische zorg. Het model wordt samen met zorgaanbieders in pilots getoetst en aan de praktijksituatie aangepast. Zorgaanbieders die aan de pilot deelnemen, krijgen naast een financiële tegemoetkoming ook gratis ondersteuning bij de aansluiting van hun praktijksoftware op de benodigde ict-functionaliteiten. Zie het verhelderende filmpje over het clustermodel.

De eerste fase van de praktijktests is achter de rug. Daaruit bleek dat het basismodel op hoofdlijnen goed voldoet, maar er nog wel aanpassingen nodig zijn. Die krijgen in de tweede pilotfase uitgebreide aandacht. Veel zorgaanbieders willen graag aan deze tweede pilotfase meedoen. Daarmee hebben zij invloed op het uiteindelijke model en een informatie- en ervaringsvoorsprong. De volgende leveranciers doen al mee: Datamedicare, Evry, Careweb, ManagewarePro, Medicore, Praktijkdata, VCD, Zilos, Medikad, ChipSoft, Impulse, Nedercare, Nexus, Pinkroccade en Trompbx.

Maak je gebruik van de praktijksoftware van een van deze leveranciers, dan kun je direct meedoen aan de pilot. Zoals gezegd, krijg je indien nodig gratis hulp om je ict-systeem werkbaar te maken. Daarnaast ontvang je een financiële tegemoetkoming van € 25,- per casus en is er de mogelijkheid een gecertificeerde HoNOS+training te volgen.

Je kunt je aanmelden via pilotsggzfz@nza.nl. Staat je leverancier er niet tussen, neem dan contact op met de NZa en met je leverancier om de mogelijkheden te bespreken