Drie gratis tools ZPM voor behandelaren forensische zorg

09-03-2022


De Taskforce Forensische Zorg zet zich in om de kwaliteit en veiligheid van de forensische zorg te vergroten. Die staat of valt met de mensen die er werken. Zij doen het moeilijke en belangrijke werk. Het is daarom belangrijk dat we hen in staat stellen om hun werk goed te doen.

Daarom biedt de Taskforce drie tools aan: Werkbalanstool, Caseload team Berekenaar en een Intramuraal Rekentool. Hiermee geven we organisaties handvatten om de administratieve handelingen goed in te richten en zo de administratieve lasten verder terug te dringen zodat de bespaarde tijd ook echt beschikbaar is voor de behandeling van de patiënten.