Download nu ons nieuwe model praktijktestament & Afspraken praktijkwaarneming

11-07-2022


Regel je opvolging en/of waarneming van de praktijk
En voorkom dat je anderen daarmee opzadelt

Als zelfstandig BIG-geregistreerde psycholoog en praktijkhouder ben je verantwoordelijk voor de continuïteit dan wel de afronding en overdracht van je praktijk. Meestal is dit het geval als je (verwacht of onverwacht) je werk niet kan of wilt doen. Wet- en regelgeving vereisen dat je de praktijkvoering borgt, ook als je er zelf niet (meer) bent. De informatie en afspraken daarvoor leg je vast in een document “Afspraken praktijkwaarneming” bij tijdelijke onderbreking van je praktijkvoering. Bij permanente beëindiging van je praktijk (bijvoorbeeld bij overlijden, als ook bij arbeidsongeschiktheid) doe je dit in een document ”Praktijktestament”. Je praktijkvoering wordt hierdoor steeds professioneler. De aanwezigheid van beide documenten voorkomt dat privé-relaties, zoals partner(s) en familie/vrienden, zich moeten inspannen om behandelingen voort te (laten) zetten en om aan de bewaarplicht ten aanzien van cliëntendossiers te voldoen.

Vanuit de Visitatiecommissie heeft de NVGzP voor beide documenten een model opgesteld ten behoeve van haar leden. Het betreffen modellen die naar eigen inzicht en in goed onderling overleg tussen en met de betrokken partijen aangepast kunnen, mogen en/of dienen te worden.

Aan de modellen mogen en kunnen geen rechten ontleend worden.

De modellen kun je via het ledenportaal downloaden via Eigen praktijk · Communityportal
(Om de modellen te kunnen downloaden, dien je toegang te hebben tot ons ledenportaal. Meld je aan als lid om toegang te krijgen.)

Download direct: