Vragen en antwoorden over doorverwijzen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

24-05-2017

Sinds 1 april 2017 gelden nieuwe, vereenvoudige afspraken over verwijzen naar en binnen de GGZ.

Zo is er vanaf die datum geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat.

De verwijsafspraken vind je hier. Voor verwijzers en regiebehandelaars in de ggz zijn de afspraken kort weergegeven in een flyer.

In dit document staan vragen en antwoorden over de juiste manier van doorverwijzen in de GGZ.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.