Doorontwikkeling productstructuur ggz en fz

12-06-2017

De NZa werkt met organisaties van aanbieders, verzekeraars en patiënten in de ggz aan het doorontwikkelen van de productstructuur van de basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg. Het streven is om in 2020 met deze nieuwe productstructuur te gaan werken. In de nieuwe structuur zijn de zorgvraagzwaarte en de zorgbehoefte van de patiënt belangrijke uitgangspunten.

In dit model:

  • is de link tussen diagnose en behandeling duidelijker;
  • zijn verschillende tussentijdse evaluatiemomenten, zodat de patiënt beter weet wat hem te wachten staat;
  • is het mogelijk om in de verdere toekomst de uitkomst van de behandeling mee te wegen.

Het model moet ook leiden tot minder administratieve lasten voor de aanbieders. Inspiratie voor de nieuwe productstructuur is de bekostigingsstructuur voor de ggz in Engeland (‘het Engelse model’). Dit model wordt vanzelfsprekend wel aangepast aan de specifieke Nederlandse situatie.

Het is een fundamentele verandering met grote gevolgen voor aanbieders, verzekeraars en patiënten. Daarom wordt het nieuwe systeem op weg naar de invoering zorgvuldig ontwikkeld, getest en verder aangepast. In verschillende fases werken aanbieders mee aan pilotprojecten. Op Werken met dbc’s is een plek ingericht met informatie over deze doorontwikkeling, zoals de stand van zaken van de pilots. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

Meer weten of aanmelden? Lees dan de informatie van de NZa of bekijk hier het filmpje over het zorgclustermodel.