Dokters van de Wereld zoekt: vrijwilliger Psychosociaal Ondersteuner Zorgcafé

19-09-2018


Dokters van de Wereld is de Nederlandse tak van de internationale medische organisatie Médecins du Monde, die in binnen- en buitenland opkomt voor het universele recht op gezondheid, waaronder het recht op en toegang tot gezondheidszorg, voor mensen die hiervan uitgesloten worden. Bij de organisatie werkt een team van ruim 200 vrijwilligers en 
28 betaalde krachten.

Zorgcafé
In 2017 is Dokters van de Wereld in Amsterdam en Nijmegen met het Zorgcafé gestart. In het eerste jaar als pilot en vanaf 2018 gaat het voort als project. Het Zorgcafé heeft als doel om
vluchtelingen met psychosociale problemen een veilige plek te bieden waar zij terecht kunnen met hun vraag, verhaal of probleem. Door in te gaan op hun vraag en het erkennen van een
behoefte die onder vluchtelingen bestaat, wordt de zelfredzaamheid vergroot en een leemte opgevuld binnen het netwerk van sociale activiteiten en reguliere zorgverleners. Op deze
manier voelen vluchtelingen zich gehoord en krijgen zij handvatten aangeboden voor het omgaan met de stressvolle periode waarin zij zich bevinden. Ook is het belangrijk dat
vluchtelingen goed geïnformeerd zijn over de gezondheidszorg en regelgeving, zodat zij beter gebruik kunnen maken van het zorgsysteem en de zorg daardoor beter aansluit op de
hulpvraag.

Voor de volledige vacaturetekst: lees hier verder.