Doe mee: Onderzoek naar effect van verwachtingen op herstelproces

04-03-2019Welke verwachtingen hebben zorgprofessionals van cliënten met psychische aandoeningen en/of middelenverslaving? Waarop zijn deze verwachtingen gebaseerd? En welk effect heeft dat op het herstelproces? Onderzoeksinstituut IVO doet momenteel hiernaar onderzoek onder zorgprofessionals in de eerste lijn, geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. Uw hulp kunnen we daarbij goed gebruiken!

In een vragenlijst van ongeveer 15 minuten vragen we naar uw ervaringen met en verwachtingen van cliënten met psychische aandoeningen en/of middelenverslaving. We leggen vier (mini-)casussen voor en stellen daarover een aantal vragen. Uw antwoorden worden gebruikt om het beleid en de zorg ten aanzien van cliënten met psychische aandoeningen en/of middelenverslaving te verbeteren.

Voor wie?
Deze vragenlijst is bedoeld voor zorgprofessionals en hulpverleners die in hun werk te maken kunnen hebben met cliënten met psychische aandoeningen of middelenverslavingen. Dus onder andere voor: (Forensische) GGZ, eerstelijnsgezondheidszorg (huisarts, POH), verslavingszorg, maatschappelijke opvang, sociaal domein en reclassering. U mag de vragenlijst ook invullen als u tot nu toe nog geen ervaring heeft met cliënten met psychische aandoeningen of middelenverslavingen en als u student in opleiding bent voor een van de bovenstaande werkvelden.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan:

U kunt deze vragenlijst uiterlijk tot 1 april invullen.

Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Wanneer u de enquête volledig invult, maakt u kans op een cadeaubon ter waarde van 100 EURO! Bovendien delen we graag de onderzoeksresultaten met u. Zo bent u beter bewust van welke invloed u (mogelijk) heeft en kunt u positief bijdragen aan het herstelproces van uw cliënten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Thomas Martinelli

E martinelli@ivo.nl
T +31 (0)70 302 84 56
M +31 (0)6 302 205 93