Veel discussie over nieuwe BIG-titel orthopedagoog

22-01-2018

Eind december werd een internetconsultatie geopend over het plan van de minister om de orthopedagoog-generalist als nieuw basisberoep op te nemen in de wet-BIG.  Dit plan heeft veel reacties opgeroepen, zowel van voor- als van tegenstanders. Je kunt nog tot 12 februari reageren.

Op de internetconsultatie zijn inmiddels 276 reacties binnengekomen. Deze gaan voor een deel ook over andere aspecten van het wetsvoorstel, zoals de introductie van de ‘regieverpleegkundige’ als nieuw basisberoep. Toch zijn er ook veel reacties die gaan over het plan om de orthopedagoog-generalist als basisberoep te introduceren.

Onder psychologen en pedagogen zijn de meningen verdeeld. De NVO heeft haar leden gemobiliseerd om zich uit te spreken vóór het wetsvoorstel. Het NIP daarentegen spoort haar leden aan om protest aan te tekenen. Dit vanuit het idee dat het onterecht is als de orthopedagoog wél wordt opgenomen in het BIG-register, en de kinder- en jeugdpsycholoog-NIP niet. Inmiddels heeft de NVGzP haar standpunt ook kenbaar gemaakt, namelijk dat ze geen voorstander is van versnippering van het BIG-beroepenveld.

Een aantal verontruste gz-psychologen, onder leiding van oud-hoofdopleider Cees van der Staak, heeft een petitie gestart tegen de opname van de orthopedagoog in de wet-BIG. Hun stelling is dat de psychologie en pedagogiek gebaat zijn bij één sterk basisberoep: dat van de gz-psycholoog. De petitie is inmiddels door zo’n honderd psychologen en pedagogen ondertekend. Zij zal in februari worden aangeboden aan de minister en de Kamer.

Zelf je mening vormen en/of geven?