Directe verwijzing naar medische psychologie loont

24-10-2018

In Friesland hebben Gerdien Schuitemaker, klinisch psycholoog in het Medisch Centrum Leeuwarden en Antoinette Busch, klinisch psycholoog in het Antonius Ziekenhuis te Sneek, beiden lid van de NVGzP, voor een doorbraak gezorgd in de verwijzingsstructuur.

In Zuidwest-Friesland hebben de huisartsen, het Antonius Ziekenhuis, De Friesland Zorgverzekeraar en VGZ de samenwerking gezocht om rechtstreekse verwijzing door de huisarts naar medische psychologie in het ziekenhuis mogelijk te maken, en deze te toetsen op bruikbaarheid en effectiviteit. Lees verder via het artikel in Medisch Contact.