Dienstenpakket NVGzP breidt uit door aansluiting bij cao-partij FBZ

05-11-2018


De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie is per 1 januari 2019 nieuwe federatiepartner van cao-partij FBZ. De afgevaardigden in de Algemene Vergadering van FBZ en de ledenraad van NVGzP stemden in met de toetreding. Dat betekent dat FBZ vanaf dan ook de arbeidsvoorwaardelijke belangen van bijna 3.500 gz-psychologen in dienstverband behartigt.

Even voorstellen
FBZ is de werknemersorganisatie voor artsen, paramedici en andere hoogopgeleide (zorg)professionals. FBZ bestaat op dit moment uit 19 (beroeps)verenigingen van in totaal 26 belangenorganisaties, sluit 10 cao’s en is met 34.000 leden nu de tweede grootste bond in de zorg. De aansluiting van de NVGzP betekent wederom een forse groei van FBZ en daarmee een verdere versteviging aan verschillende cao-tafels. Een win-win situatie voor beide partijen dus.

Uitbreiding lidmaatschapspakket
Willeke Brinkman, directeur NVGzP: “We zijn erg trots dat we onze ambitie op het vlak van goede arbeidsvoorwaarden en omstandigheden voor gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen nu kunnen gaan realiseren. De NVGzP gaat bij FBZ vertegenwoordigd worden door Boukje Lobbrecht, klinisch psycholoog bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Boukje: “de belangrijkste onderwerpen zijn de inschaling van de gezondheidszorgpsychologen en de specialisten en de vergoeding van bij- en nascholingen. Daar gaan we ons sterk voor maken. De aansluiting biedt concrete meerwaarde, omdat het lidmaatschap van onze vereniging straks ook de status heeft van vakbondslidmaatschap. Dat betekent dat automatisch de voordelen van een vakbond op de dienstverbandleden van de NVGzP van toepassing zijn. Denk concreet aan de vergoeding van de contributie van onze vereniging, kwaliteitsregisters of aan korting op zorgverzekeringen. Daarnaast krijgen NVGzP-leden via ledenraadpleging inspraak bij een cao-akkoord of een sociaal plan van hun instelling. De aandacht voor arbeidsvoorwaarden zorgt tegelijkertijd voor een steviger positionering van onze beroepsgroep.” Bekijk de voordelen in de Factsheet.

Inspraak leden
De inzet voor een nieuwe cao gebeurt in nauwe samenspraak met de achterban. Voor een aantal cao’s starten op niet al te lange termijn de onderhandelingen. Als gz-psycholoog kun je nu al onderwerpen aandragen voor de nieuwe cao Ziekenhuizen, cao Gehandicaptenzorg en cao Jeugdzorg. Via deelname aan cao-klankbordgroepen kunnen gz-psychologen gedurende het cao-proces meedenken en invloed uitoefenen. Ze zijn daarmee op de hoogte van de ontwikkelingen achter de schermen. Interesse? Aanmelden kan via bureau@fbz.nl.

Op de hoogte
Graag houden wij jou de komende tijd op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op www.fbz.nl of jezelf abonneren op de nieuwsbrief.