Definitieve tarieven 2022 voor ggz en forensische zorg bekend

19-10-2021

Eind september heeft het kabinet besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft aangegeven deze extra gelden zo snel mogelijk in de tarieven voor 2022 te verwerken.

Aanpassing bestaande tarieven
De kosten van zorg bestaan voornamelijk uit loon en materiaal. Voor beide kostensoorten bestaan prijsindexcijfers, gebaseerd op cijfers van het Centraal Planbureau. Voor loon is dit de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Deze wordt ten behoeve van de salarisstijging verhoogd. Daarnaast verwerkt de NZa op verzoek van VWS meteen de meest recente in de nieuwe tarieven. De verwachting is dat dit leidt tot kleinere nacalculaties over 2022. Hoe deze aanpassingen zich vertalen in de nieuwe bedragen, verschilt per zorgsector en soms ook binnen een zorgsector.

Nieuwe tarieven ggz en fz gereed
Inmiddels heeft de NZa de nieuwe tarieven voor de ggz en forensische zorg bepaald. De tarieven kun je  downloaden op de website van het zorgprestatiemodel (zie ‘concept tarievenlijst herindexatie OVA’).

Definitieve vaststelling
Definitieve vaststelling vindt binnenkort plaats (26 oktober). Daarna zijn de tarieven ook te vinden in het documentenplatform van de NZa

Lees hier het nieuwsbericht op de website van de NPZa