Deelname van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen aan de medische staf

05-12-2019

 

In de zomer hebben we jullie geïnformeerd over de cao GGZ en de daarin opgenomen bepaling dat een instelling een medische staf kan inrichten. Tevens hebben we jullie bericht dat we dit als NIP en NVGzP samen oppakken.

Inmiddels hebben we diverse gesprekken hierover gevoerd met GGZ Nederland, de NVvP en enkele instellingen. We dragen in die gesprekken uit dat de psychologisch specialisten dezelfde inspraak behoren te hebben als de medisch specialisten.

We horen dat er in diverse instellingen gelukkig gedacht wordt over een brede specialistische staf met daarin ook klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. We horen ook dat op diverse plekken wél een medische staf (met alleen psychiaters) wordt opgestart, maar dat er daarnaast dan een vakgroep klinisch psychologen/klinisch neuropsychologen is die natuurlijk eveneens invloed kan hebben op beleid.

Wij willen jullie graag voorzien van materiaal om in de organisatie het goede gesprek te voeren hierover, opdat jullie beter toegerust het gesprek aan kunnen gaan met jullie Raden van Bestuur.

Tevens willen we jullie ondersteunen bij onderwerpen zoals:  hoe krijg je als specialisten invloed op beleid, welk type beleid zou je willen beïnvloeden, welke mogelijkheden zou je als gezamenlijke psychologen kunnen benutten en hoe doe je dat dan?

In januari of februari willen we een bijeenkomst organiseren met klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen uit verschillende instellingen om de behoefte te peilen, een netwerk te vormen en zaken verder uit te werken. We komen hier nog op terug in een volgende nieuwsbrief of via onze website.

Heb je interesse? Meld je dan vast aan via bureau@nvgzp.nl of directie@psynip.nl.