Deelname psychologisch specialisten aan medische- of specialistische staven

20-09-2021


De NVGzP heeft samen met het NIP onderzoek gedaan naar de deelname van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen aan medische- of specialistische staven binnen hun eigen ziekenhuis of GGZ-instelling. Uit het onderzoek blijkt dat de deelname van psychologisch specialisten aan de medische staf in ziekenhuizen al veel normaler is dan in GGZ-instellingen.


Resultaten
Er hebben 149 mensen in de periode juni- juli 2021 meegewerkt aan het onderzoek. De belangrijkste resultaten van het onderzoek:

  • 41% van de respondenten behoort tot de specialistische staf, tegenover 59% dat niet tot een specialistische staf behoort.
  • Van de respondenten die tot de specialistische staf behoren, heeft 33% hier zelf moeite voor moeten doen.
  • 26% van de respondenten die niet tot de specialistische staf behoren, geeft als reden hiervoor het bestaande beleid, 15% geeft aan dat dit het gevolg is van het ontbreken van een specialistische staf en voor 9% is dit het gevolg van een afwijzing door de instelling of directie.
  • Er lijkt sprake te zijn van een trend, waarbij er in ziekenhuizen vaker een medische staf aanwezig is dan in GGZ- of overige instellingen.

De NVGzP gaat dit onderzoek met een zekere regelmaat herhalen om te bezien wat de veranderingen en trends zijn.

Spreek je uit!
De NVGzP en het NIP vinden het van groot belang dat psychologisch specialisten in medische- en specialistische staven zitting hebben en nemen dit ook mee naar de landelijke gesprekken hierover.
Wij willen jou vragen je ook uit te spreken! Laat het ons weten via bureau@nvgzp.nl of je ook vindt dat er meer klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen bij jouw instelling in de specialistische- of multidisciplinaire staf deel moeten nemen.

Wil je weten hoe jij zelf het gesprek hierover aan kunt gaan in je eigen organisatie? Bekijk dan de toolkit die de FMS voor medisch specialisten heeft gemaakt en die goed te gebruiken is door psychologisch specialisten. Kijk ook onze presentatie ‘Klinisch (neuro)psychologen in de Medische Staf’ terug op het ledenportaal dat tijdens het webinar op 8 oktober 2020 is gegeven.