Deelname kascommissie NVGzP

16-02-2017

Het opstellen van het financieel jaarverslag 2016 bevindt zich in de afrondende fase. De volgende stap is dat er een kascontrolecommissie wordt ingesteld.

Deze commissie, bestaande uit minimaal twee leden, zal de cijfers over 2016 controleren en verslag uitbrengen van haar bevindingen aan de Ledenraad. Uiteraard krijgt de commissie inzage in alle financiële gegevens over 2016.

Als lid kun je je aanmelden voor deelname in de kascommissie. Het bestuur geeft de voorkeur aan leden met enige kennis van zaken.

Indien je geïnteresseerd bent, kun je vóór 26 februari een mail sturen naar: bureau@nvgzp.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.