Taskforce ‘De juiste zorg op de juiste plek’

01-11-2018

De gezondheid van Nederlanders kan zo veel beter. De manier waarop we zorg organiseren is in het algemeen goed, maar kan beter. De essentie van ‘de Juiste zorg op de juiste plek’ is: het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health).

De taskforce ’de Juiste zorg op de Juiste plek’ is met een rapport gekomen waarbij het uitgangspunt is dat er urgente redenen voor echte verandering zijn. De kabinetsreactie op het rapport is verstuurd. Nu richt het ministerie zich op het verder brengen van de beweging in het veld. Zij organiseert hiervoor onder andere vijf regiobijeenkomsten op verschillende plekken in het land.

De eerste bijeenkomst is op 27 november in Zwolle. De data voor de overige bijeenkomsten volgen op korte termijn.

Lees voor meer informatie over de Taskforce en kostprijsonderzoek het eerder geschreven nieuwsbericht.