De regiebehandelaar en klinisch psycholoog als verwijzer

09-10-2018


Veel GGZ-instellingen eisen een verwijzing van een huisarts of medisch specialist. Dit levert problemen op voor de  regiebehandelaar in de Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGGZ) die een patiënt wil verwijzen naar een andere zorgverlener/instelling.

De regiebehandelaar moet dan een verwijzing vragen aan de huisarts of aan een psychiater die vaak de patiënt niet eens gezien heeft, omdat de regiebehandelaar bijvoorbeeld de klinisch psycholoog is. En dit terwijl de klinisch psycholoog mag verwijzen in deze situatie.

In het document ‘afspraken verwijzing Geestelijke Gezondheidszorg’ van het Ministerie van VWS lees je precies hoe het zit.
Het document ‘Vereenvoudiging verwijzing naar de GGZ’ vind je hier.