De NVGzP wil af van uitbuiting tijdens de opleiding

03-07-2019

De NVGzP maakt zich, op basis van een ledenraadpleging, via FBZ sterk voor een goede cao-GGZ met als belangrijke aandachtspunten:

  • Afschaffen van de eigen bijdrage van opleidelingen. In de praktijk wordt soms door de instelling van werknemers die een opleiding tot gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en/of klinisch neuropsycholoog volgen, een eigen bijdrage gevraagd. Wij achten dit absoluut ongewenst en willen in de cao opgenomen zien dat een dergelijke bijdrage niet gevraagd kan worden door de instelling van een werknemer.
  • In de praktijk blijkt dat werknemers die een opleiding tot gz-psycholoog volgen, tijdens deze opleiding lager ingeschaald worden dan vóór zij in opleiding waren. Wij vinden dit niet kunnen. Wij stellen voor om in de cao op te nemen: ‘dan wel de salarisschaal waarin de werknemer zat voordat hij de opleiding inging en deze hoger was dan 59/60’.
  • In de praktijk blijkt dat werknemers die een opleiding tot klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog gaan volgen, lager worden ingeschaald dan vóór aanvang van de opleiding. Wij vinden dat dit echt niet kan en stellen voor deze opleidingen qua salarisschaal minstens 65 te garanderen dan wel de salarisschaal waarin de werknemer zat voordat deze de opleiding inging indien deze hoger was dan 65.

Nog geen goed totaalpakket voor nieuwe cao Gehandicaptenzorg
Tijdens de onderhandelingen op 6 juni jl. voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg maakte werkgeversorganisatie VGN de financiële ruimte voor de nieuwe cao aan de vakbonden bekend, waarvan behalve loon, ook inhoudelijke verbeteringen van arbeidsvoorwaarden gerealiseerd moeten worden. Lees erover op de FBZ-website.

Meer tijd nodig voor nieuwe cao VVT
Er is meer tijd nodig om tot een nieuwe cao VVT te komen omdat werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl nog geen duidelijkheid hebben over hoeveel loonruimte ze kunnen bieden. Werkgevers geven aan dat het nog onduidelijk is welke impact de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en het mogelijke pensioenakkoord hebben op de totale loonkosten. Lees erover de op de FBZ-website.

Op de hoogte blijven!
Via de website, nieuwsbrief en social media houden wij onze leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Mocht je vragen of suggesties hebben, laat het weten via bureau@nvgzp.nl.