De NVGzP onderschrijft de reacties van het NIP en van MIND op het Integraal Zorg Akkoord 

14-09-2022

De NVGzP onderschrijft de reacties van het NIP en van MIND op het Integraal Zorg Akkoord 

Zowel het NIP als patiëntenplatform MIND hebben in de afgelopen weken reacties geplaatst op het Integraal Zorg Akkoord. Beide organisaties zijn kritisch en geven aan zich zorgen te maken over het akkoord.  MIND, één van de partijen die mee heeft mogen schrijven, geeft zelfs aan dat zij het akkoord niet gaan tekenen. De NVGzP is niet inhoudelijk betrokken bij het IZA en is dus niet in staat een dergelijke actie te nemen, wel delen wij de zorgen geuit door het NIP en door MIND.

Naast MIND en het NIP hebben ook de LVVP,de NVP, de NVvP en P3NL zich kritisch geuit over het IZA. De Nederlandse ggz heeft aangegeven het akkoord wel te gaan ondertekenen.