De NVGzP en het NIP willen hun krachten bundelen en hebben daarom de intentie om te fuseren

07-12-2021


De NVGzP en het NIP werken allebei hard om de kwaliteit van psychologische zorg in Nederland te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd dat de mate van versnippering in de beroepsverenigingen van psychologen niet bijdraagt aan het bereiken van deze ambitie.

Daarom hebben de besturen van de NVGzP en het NIP de overtuiging dat wij samen veel méér waarde kunnen bieden aan de huidige (en toekomstige) leden van beide verenigingen, dan in het doorgaan als aparte beroepsverenigingen voor (BIG-geregistreerde) psychologen. Onze prettige en toenemende samenwerking de afgelopen jaren, samen met onze overeenstemmende ambities en visies, hebben deze overtuiging alleen maar verder versterkt.

Eén grote krachtige vereniging
Met één grote en krachtige vereniging voor psychologen versterken we de beroepsidentiteit, treden we gezamenlijk opiniërend op, kunnen we belangen beter behartigen en onze dienstverlening verbreden.

Samen gaan we ons hard maken voor:

  • het versterken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door psychologen binnen alle werkvelden. Voor psychologische beroepen binnen de gezondheidszorg is het Advies Beroepenstructuur Psychologische Zorg onze gezamenlijke en eenduidige ambitie.
  • het intensiveren van kennisdeling en het realiseren van synergievoordelen. Bijvoorbeeld bij het informeren van onze leden en in de dienstverlening aan onze leden.
  • het vergroten van onze impact door als één grote en krachtige vereniging naar buiten te treden. Zo zorgen we ervoor dat dé juiste inhoudelijke professional aan de goede tafels zit.
  • een warm en professioneel thuis bieden aan psychologen die nog geen lid zijn van een beroepsvereniging, zodat ook zij kunnen profiteren van de beste ondersteuning in hun beroepsuitoefening.

Wat gaat er veranderen?
Het samenvoegen van de NVGzP en het NIP leidt tot één krachtige beroepsvereniging, waarin plaats is voor alle (post) master opgeleide psychologen in de volle breedte van de psychologie.
Om bovenstaande ambities en doelstellingen met nog meer impact te realiseren, spreken de NVGzP en het NIP daarom nu de intentie uit om te fuseren en in gezamenlijkheid en in afstemming met hun verenigingsgremia de komende maanden te werken aan het voorbereiden en realiseren van deze fusie.

Onze leden willen natuurlijk weten wat voor veranderingen dit met zich mee brengt, en hoe zij hier van kunnen profiteren. Nu de intentie is ondertekend, is de weg vrij om de verdere inhoud en vorm concreet in te gaan vullen. Nog niet alles is dus duidelijk maar in de Q&A geven we alvast antwoord op de vragen waarvan wij denken dat die leven.

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via bureau@nvgzp.nl.

Wij zullen de Q&A op basis van gestelde vragen waar nodig regelmatig actualiseren.

Bestuursvoorzitters Rudolf Ponds en Hans de Veen in gesprek:

 

De NVGzP organiseert op maandagavond 10 januari van 20.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst voor haar leden waar vragen gesteld kunnen worden aan het bestuur.