De noodzaak van een EPD

31-03-2021

Een aantal ontwikkelingen in de GGZ tezamen, maakt het hebben van een elektronisch patiëntendossier (EPD) steeds noodzakelijker. Ons advies is zodoende  dat vrijgevestigden in 2021 gebruik gaan maken van een EPD.

Ontwikkelingen
Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen die het gebruik van een EPD steeds noodzakelijker maken: invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM), digitalisering en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Daarnaast is er een subsidieregeling die verbeteringen in de EPD’s t.a.v. de Wabvpz mogelijk maakt. Genoeg redenen om ervoor te zorgen dat je als vrijgevestigde in 2021 gebruik maakt van EPD’s!

Zorgprestatiemodel (ZPM)
Vanaf 1 januari 2022 geldt er een ander bekostigingssystematiek voor de curatieve GGZ: het zorgprestatiemodel (ZPM). Meer informatie hierover is te vinden op de website van het zorgprestatiemodel. Naast de invoering van het ZPM, wordt ook een nieuwe vorm van zorgvraagtypering ingevoerd. Deze zorgvraagtypering loopt volgens de HoNOS+-vragenlijst, die online ingevuld moet worden. Deze vragenlijst wordt deels gevuld vanuit het EPD en ook vervolgstappen, zoals het uploaden van uitkomsten van de zorgvraagtypering, zullen alleen (goed) mogelijk zijn met een EPD.

Digitalisering (en de eisen vanuit de Wabvpz)
Naast deze ontwikkeling, hebben zorgaanbieders in de GGZ ook te maken met de Wabvpz. Deze wet regelt dat patiënten meer rechten hebben omtrent de inzage in hun medisch dossier. Zorgverleners  zijn verplicht om de inzage en het afschrift van het desbetreffende medisch dossier op verzoek van de patiënt elektronisch te geven. Dit maakt het hebben van een elektronisch patiëntendossier (EPD) wenselijk.

Subsidieregeling VIPP voor eisen Wapvpz
In juli 2020 is de subsidieregeling VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en GGZ-vrijgevestigde Professional) gerealiseerd. Deze subsidieregeling maakt het voor softwareleveranciers mogelijk hun  EPD’s aan te passen zodat digitale inzage mogelijk wordt gemaakt. Meer informatie vind je op deze website. Softwareleveranciers zijn op dit moment druk bezig om deze mogelijkheid binnen hun softwarepakketten in te bouwen. Wanneer je dus nog geen EPD hebt en er één wil aanschaffen, is het wenselijk op de website te kijken welke leveranciers hierbij aangesloten zijn.