De kamer Opleidelingen in een nieuw jasje zoekt bestuursleden!

12-10-2022


De kamer Opleidelingen is na de fusie op 1 oktober jl. onderdeel van de gefuseerde vereniging NIP. Als kamer hebben we als doel op te komen voor de psychologen die in opleiding zijn tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Zo denken we mee als het gaat over de rechten en plichten van de opleideling en de opleidingsinstellingen. Ook zijn we betrokken bij belangrijke ontwikkelingen, zoals de vernieuwing van het BIG-onderwijs in het programma APV en gaan wij in gesprek met belangrijke organen zoals de FGzPt en de opleidingsinstellingen. Daarnaast informeren we via video’s en blogs, of halen we belangrijke informatie op via surveys die we dan weer met opleidingsorganen kunnen delen.

De fusie per 1 oktober betekent voor ons een mooie doorstart in een nieuw jasje. We houden onze frisse, open kritische blik en onze contacten met verschillende organisaties in het land. Daarnaast krijgen we een nieuwe bestuursvorm en alle opleidelingen van de nieuw gevormde beroepsvereniging zijn automatisch aangesloten bij onze kamer.

Met vijf van de oorspronkelijke kamerleden vormen we het nieuwe bestuur, maar dat bestuur is nog niet compleet en daarom zijn we op zoek naar drie nieuwe bestuursleden.

Ben jij in opleiding tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en lijkt het je leuk om je bij ons aan te sluiten? Dan maken we heel graag kennis met je!

We vergaderen in totaal acht keer per jaar (4 vergaderingen en 4 werksessies). Een keer vrijblijvend bij onze vergadering aansluiten, behoort ook tot de mogelijkheden. Neem contact op met kameropleidelingen@nvgzp.nl