De GZ-opleiding van de toekomst; betere aansluiting op de master en op de klinische praktijk?

28-11-2019

 

Misschien herken je het wel. Na een aantal jaren studeren is het je gelukt; je bent masterpsycholoog of orthopedagoog. Vol enthousiasme en goede moed sta je aan het begin van je carrière, maar dan blijkt het niet altijd makkelijk om direct een passende (betaalde) baan te vinden. Wanneer je eenmaal een baan als masterpsycholoog of orthopedagoog hebt gevonden, voel jij je op sommige vlakken al bekwaam en op andere vlakken moet dat nog groeien. Het is fijn dat je dan werkt onder verantwoordelijkheid van een collega die een GZ-opleiding heeft gedaan, maar aan de andere kant kan dat traject ook weer vertragen met bijvoorbeeld al die overleggen. En als je geïnteresseerd bent om zelf ook die vervolgopleiding te doen, blijken er meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen te zijn, waardoor je in een soort file belandt. Dat terwijl er weer een tekort is aan mensen die de vervolgopleiding hebben afgerond. Wat ik mij afvraag; in hoeverre past de huidige manier van opleiden dan bij de situatie waar de praktijk behoefte aan heeft?

Advies Opleidingsraad
Onlangs (d.d. 07-11-2019) heeft de Opleidingsraad van de FGzPt een definitief advies uitgebracht met betrekking tot dat vraagstuk. In het Advies Aansluiting Master – GZ wordt uitgelegd hoe het beste tot een directe aansluiting tussen de universitaire opleidingen en de vervolgopleiding tot GZ-psycholoog kan worden gekomen. Uit eerste hand weet ik hoe die aansluiting er nu uitziet en de voorstellen voor verandering die in het advies staan, spreken mij enorm aan. Eén van de doelen uit het advies is bijvoorbeeld het komen tot een efficiënt, kwalitatief hoogstaand en goed geïntegreerd curriculum dat het gehele leertraject beslaat. Dat lijkt mij ontzettend waardevol; een doorlopend traject en ook nog eens van hoge kwaliteit. En het zou dan nog mooier zijn als de opleiding ook met de tijd is meegegaan; in plaats van vooral leren van boeken en artikelen, ook leren via bijvoorbeeld internetmodules en online tutorials.

File inkorten door EVC’s
Een ander belangrijk onderdeel van het Advies is in mijn ogen het stilstaan bij collega’s die reeds hun master hebben behaald. Net zoals dat daadwerkelijke files niet goed zijn voor bijvoorbeeld de stikstofcrisis, zijn de eerder beschreven files van masterpsychologen en orthopedagogen niet goed voor onze sector. Er wordt onder andere gedacht aan een aangepaste GZ-opleiding op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC’s). Zodoende zou de file ingekort kunnen worden én wordt het tekort aan GZ-psychologen verminderd. Hoe die EVC’s eruit komen te zien en hoe ze getoetst worden, daar ben ik wel benieuwd naar. Zoals ook in het Advies staat, moet tenslotte de kwaliteit van zorg voorop staan en moet worden voorkomen dat te makkelijk een opleiding kan worden gehaald met behulp van die EVC’s.

Visie FGzPT
Aansluitend op het Advies heeft de FGzPt ook een voorlopige Visie op toekomstbestendig opleiden voor psychologische BIG-beroepen gepubliceerd (d.d. 18-11-2019). De kernvraag die wordt geprobeerd te beantwoorden, is hoe professionals opgeleid kunnen worden zodat ze constant kunnen aansluiten op de behoefte vanuit de praktijk. Wat onder andere wordt benoemd is dat het betrekken van opleidelingen van groot belang is bij het innoveren en vormgeven van de opleiding. Mijn vraag aan mede-opleidelingen is dan ook: hoe denken jullie over de opleiding van de toekomst? Hoe kunnen wij er met zijn allen voor zorgen dat toekomstige collega’s worden opgeleid, op een manier die bestand is tegen de continue veranderende zorgvraag?

Ik lees jouw visie graag via kameropleidelingen@nvgzp.nl en/of op LinkedIn.

De kamer Opleidelingen is op zoek naar nieuwe leden. Ben je masterpsycholoog in opleiding tot gz-psycholoog of gz-psycholoog in opleiding tot specialist, en wil je meepraten over de versterking van de positie van de opleideling, stuur dan een mail naar bureau@nvgzp.nl

Martin Izaks, orthopedagoog i.o. tot gz-psycholoog, Jeugd ggz
Kamer Opleidelingen