De beste praktijkopleidingsinstellingen

10-06-2020

De resultaten van de vragenlijst over de vergoedingen inzake de inschaling van Opleidelingen zijn nu bekend. Lees wat de top van de beste praktijkopleidingsinstellingen zijn.

Onze top zegt overigens alleen iets over de instellingen waar wij de gegevens van hebben gekregen. Dat betekent dat er instellingen kunnen zijn waar de vergoedingen voor opleidelingen veel beter geregeld kunnen zijn. Werk je daar? Laat het ons dat weten via bureau@nvgzp.nl

Aanleiding
Er zijn grote verschillen tussen instellingen wat betreft de arbeidsvoorwaarden van opleidelingen. Te denken valt aan de opleiding binnen of buiten werktijd, salaris, eigen bijdrage opleiding. Per 1 januari 2020 heeft de NZa de beschikbaarheidsbijdrage verhoogd en meer passend gemaakt bij de kosten die gemaakt worden bij opleiden. Ook zijn er in de cao-GGZ aanpassingen gemaakt voor opleidelingen[1].  Dit heeft echter niet geleid tot gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden van de opleidelingen tussen de instellingen.

Inleiding
In januari en februari 2020 is er, via de website en specifiek bij de opleidelingen en andere betrokkenen bij opleiden die lid zijn van de NVGzP, een vragenlijst uitgezet over de arbeidsvoorwaarden en faciliteiten bij praktijkopleidingsinstellingen.

Het doel van de vragenlijst was duidelijkheid te krijgen over hoe de beschikbaarheidsbijdrage besteed wordt, en zicht te krijgen op de overeenkomsten en verschillen.

Resultaten
Er hebben 90 mensen gereageerd. Hieronder zaten vooral opleidelingen en P-opleiders. Deze respondenten zijn werkzaam bij 43 instellingen. Wat opvalt, is de grote diversiteit in arbeidsvoorwaarden tussen de instellingen onderling. Gezien de grote verschillen, streeft de NVGzP naar transparantie over de arbeidsvoorwaarden in de vacaturetekst. Momenteel vinden de arbeidsvoorwaardengesprekken vaak pas plaats nadat iemand een opleidingsplek heeft verworven. Bij deze praktijkopleidingsplekken zijn de arbeidsvoorwaarden in ieder geval goed!

Ook is een probleem dat in de regelgeving rondom opleiden niets is vastgelegd over de voorwaarden waaraan praktijkinstellingen zich moeten houden, en die bij visitatie kunnen worden getoetst.

Klik hier voor de beste praktijkopleidingsinstellingen.

 

[1] Helaas zijn de aanpassingen die in de cao-GGZ zijn gemaakt (nog?) niet overgenomen in de cao-Ziekenhuizen en cao-Gehandicaptenzorg