Rapport ‘De B van Bekwaam’. Naar een toekomstbestendige Wet BIG

14-10-2019

De minister van Medische Zorg en Sport heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) advies gevraagd over de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
Zijn vraag luidt: Is deze wet, gegeven een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, toekomstbestendig?

Op 10 oktober heeft de RVS zijn advies ´De B van Bekwaam. Een toekomstbestendige Wet BIG´ gepubliceerd. Met dit advies beantwoordt de Raad deze vraag en geeft een model voor een oplossingsrichting. Daarmee wil hij een aanzet geven voor een verdiepende discussie over dit onderwerp.

De RVS geeft aan dat het credo zou moeten zijn: ‘minder beroepen en meer bekwaamheden reguleren in de zorg’. Dat kan door in de wet alleen basisberoepen op te nemen en zorgverleners een persoonlijk bekwaamhedenportfolio te laten bijhouden. Als een zorgverlener heeft aangetoond een specifieke bekwaamheid te beheersen dan verdient dit erkenning en waardering, ongeacht of hij of zij dit tijdens zijn opleiding heeft geleerd of later in de praktijk heeft verworven. Zo kan ingespeeld worden op veranderingen in de zorg en samenleving. Het geeft mogelijkheden voor de zorgverlener om zich gericht te bekwamen en zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Dat draagt niet alleen bij aan erkenning van vakmanschap, maar ook aan onderlinge samenwerking. Dat voldoet aan de zorgvraag van patiënten, en biedt soelaas bij de oplopende personeelstekorten in de zorg.

Hier vind je de aanbiedingsbrief van de RVS aan de minister van VWS, de heer Bruins en het volledige rapport.

Download hier de brief d.d. 10 oktober 2019 van de minister aan de Tweede Kamer over het advies van de RVS en zijn plannen ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de Wet BIG.

De NVGzP beraadt zich op de inhoud van het advies en zal haar eigen visie hierover formuleren. De komende tijd is het ministerie van VWS voornemens om met alle relevante partijen uit het veld te overleggen wat de toekomst van de wet BIG is. De NVGzP zal bij deze gesprekken aanschuiven. Waar mogelijk, zal de NVGzP haar leden informeren over de tussenstand en/of haar leden om advies vragen over beleidsvoornemens.