Data-aanlevering aan SBG

13-04-2017

SBG heeft als doel om behandeluitkomsten in de GGZ transparant te maken om daarmee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit wil SBG te allen tijde doen met borging van de privacy van de patiënt en in lijn met vigerende wet- en regelgeving. Dit heeft SBG op vele manieren vormgegeven waaronder dubbele pseudonimisering met behulp van ZorgTTP.

Interpretatie wijziging
Er is recent twijfel ontstaan over de legitimiteit van de data-verzameling van SBG en daarmee van vele data-verzamelingen in de gezondheidszorg. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in april 2016 een uitspraak gedaan over de DIS database. Het begrip persoonsgegeven heeft toen een bredere betekenis gekregen. Hiermee is de interpretatie van de wet- en regelgeving veranderd. Zowel de minister (in antwoord op vraag 8 en vraag 14 van de SP) als GGZ Nederland (nieuws) geven echter duidelijk aan dat de gegevens van SBG niet tot een individuele patiënt te herleiden zijn. SBG onderzoekt op welke wijze het beste aan de huidige wet- en regelgeving voldaan kan worden en heeft daar ook stappen in gezet. Eén van die stappen was het herzien van de overeenkomsten met al haar klanten (oktober 2016). De minister heeft aangegeven dat ze onderzoekt of nadere wetgeving nodig is en tevens heeft ze aangegeven dat aanleveren van data valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens en dat daarom toestemming van de patiënt vereist is.

Opschorten aanlevering
GGZ Nederland heeft haar leden naar aanleiding van de uitspraak van de minister over de vereiste toestemming geadviseerd de aanlevering aan SBG op te schorten. Veel zorgaanbieders nemen het zekere voor het onzekere en zetten de aanlevering aan SBG voorlopig stop. Wanneer een zorgaanbieder besluit de aanlevering op te schorten, dan ontvangt SBG hiervan graag een schriftelijke mededeling. U kunt dit sturen naar: servicedesk@sbggz.nl. Op basis hiervan stuurt SBG een bevestigingsbrief aan de contractant.

Oplossing
Verschillende partijen, waaronder SBG, onderzoeken op welke wijze zo spoedig mogelijk een oplossing geboden kan worden voor de ontstane twijfel over het aanleveren van gegevens om zo het doel van SBG weer mogelijk te maken: verbeteren door te leren van vergelijken.

[/cd_text]

3 thoughts on “Data-aanlevering aan SBG

 1. Een helder antwoord van dhr. Oosterhoff en een helder advies van GGZ Nederland, maar wat betekent dit richting zorgverzekeraars? Praktijken hebben in hun contracten percentages staan die te behalen zijn op straffe van verlies aan percentages omzet. Hoe sterk staan zij juridisch hierin indien ze opschorten?

 2. De minister geeft echter ook aan, dat de gepseudonimiseerde gegevens als persoonsgegevens beschouwd dienen te worden. dit betekent dat levering zonder toestemming art.457 onwettig is geweest en ook nu onwettig is. Het zou goed zijn als hulpverleners hierover beter worden geinformeerd en als ook patiënten op de hoogte zouden worden gebracht.
  Er wordt nu de suggestie gewekt alsof er twijfel is over het aanleveren van de wettigheid van het aanleveren van data. daarover is geen twijfel. Het is gewoon onwettig.

 3. In een constructief verlopen vergadering van de Ledenraad met het Bestuur van de vereniging over onder andere ROM en Benchmarking d.d. 18 april 2017 , heeft de Ledenraad het Bestuur geadviseerd om veel aandacht te hebben voor de relevante privacywetgeving omtrent medische gegevens. Zij zou graag zien dat het Bestuur hier ook bij externe partijen aandacht voor vraagt. Namens de Ledenraad zou het advies aan de leden van de NVGzP mogen zijn de aanlevering van ROM-data aan SBG tot nader order op te schorten.
  Daarnaast heeft de Ledenraad zich uitgesproken over ROM:
  ROM monitoring voor intern klinisch gebruik: Ja;
  ROM voor measurement en benchmarking op groepsniveau: Ja, mits;
  ROM-data voor zorginkoop: No way.
  In de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad met het Bestuur op 5 juli zal het gesprek over dit thema worden vervolgd waarbij de Ledenraad zich uitspreekt over hoe het Bestuur het standpunt van de Ledenraad naar externe partijen heeft uitgedragen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.