CVZ publiceert definitief advies GGZ

11-07-2013

Op 10 juli jl. heeft het College voor Zorgverzekeringen zijn definitief advies over de GGZ gepubliceerd. Het advies komt in hoofdlijnen overeen met het concept-advies, dat eind mei verscheen. Nieuw zijn een aantal kritische kanttekeningen over de stelselwijziging in de GGZ (invoering Basis GGZ en inperking specialistische GGZ).

Tussen het concept en het definitieve advies zat opnieuw een ronde waarin veldpartijen de gelegenheid kregen te reageren op het concept. Meer dan twintig organisaties maakten hiervan gebruik, waaronder de NVGzP en een aantal andere beroepsorganisaties. Dit heeft op een aantal punten geleid tot aanpassingen. .

Eén van de meest controversiële aspecten van de CVZ-plannen zijn de voorstellen voor inperking van de vergoeding van GGZ-zorg. Zo werd in het concept voorgesteld om de behandeling van enkelvoudige fobieën, van delier, van genderidentiteitsstoornissen en van veel seksuele stoornissen niet langer te vergoeden als GGZ-zorg. Daarnaast bevatte het concept-rapport een lijst van psychologische interventies die wel en niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Op beide onderdelen was sprake van felle kritiek, onder andere van de NVGzP, de VGCt, de NVVS (Nederlandse wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie) en het Convent van hoogleraren klinische psychologie. Op een aantak punten heeft dit geleid tot aanpassing van het advies. Zo erkent het CVZ nu dat, behalve parafilieën, ook genderidentiteitsstoornissen en hyperseksualiteit in de GGZ behandeld moeten kunnen worden. Datzelfde geldt voor seksuele disfuncties als gevolg van seksueel misbruik of bij een samenhang met andere psychische stoornissen of met het gebruik van psychofarmaca.

Kritisch over stelselwijziging

Nieuw in de definitieve versie van het advies is een uitgebreide beschouwing over de stelselwijziging in de GGZ (invoering Basis GGZ en bepreking specialistsiche GGZ). Het CVZ ondersteunt dit plan van de Minister, maar is kritisch over de uitvoering. Zo vindt men het onderscheid tussen Basis GGZ en specialistische GGZ ‘nog onduidelijk’. Men vreest ‘opwaartse druk’, dat wil zeggen het inzetten van zwaardere vormen van zorg dan nodig is. Als remedie pleit men voor sterkere sturing door zorgverzekeraars.

Alternatief voor CVZ-voorstellen

De Minister heeft het veld tot 1 september de tijd geboden om met een alternatief voor de pakketvoorstellen van CVZ te komen. De NVGzP en de VGCt hebben een commissie van deskundigen ingesteld die bezig is met de formulering van zo’n alternatief. Ook de NVVS, de Vereniging EMDR Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en het Netwerk Onbegrepen Lichamelijke Klachten participeren in dit project.

Meer informatie

Voor meer informatie, zie deze website.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.