Crisisplan GGZ COVID-19

23-03-2020

Het ministerie van VWS heeft vrijdag in een brief aangegeven wat de maatregelen zijn die genomen worden in de GGZ vanwege de uitbraak van COVID-19. Uit een rondgang binnen de GGZ blijkt dat de continuïteit van zorg binnen de GGZ op verschillende plaatsen in het gedrang komt. Het ziekteverzuim (met name in intramurale instellingen) is iets verhoogd en er is een (nog) grotere werkdruk.

Ook al worden er diverse oplossingen ingezet (zoals beeldbellen), toch zijn er binnen GGZ-instellingen ook besmettingen geconstateerd; zowel bij personeel als bij patiënten.

Het ministerie van VWS heeft een crisisteam corona & GGZ opgezet, alsmede een coördinerend overleg corona & GGZ, waar relevante stakeholders wekelijks met elkaar in gesprek zijn. Aangesloten partijen hierbij zijn: MIND, GGZ Nederland, Valente, NVvP, LVVP, NIP, V&VN, P3NL, ZN, VNG en DJI. Binnen deze structuur zijn ook vijf werkgroepen geïnstrueerd die deelgebieden (preventie, ambulante GGZ, intramurale GGZ, acute GGZ en beschermd wonen) bespreken en hiervoor maatregelen proberen te treffen.

Op dit moment wordt er door deze partijen een doorvertaling gemaakt van de RIVM-richtlijn, specifiek voor toepassing in de ambulante en intramurale GGZ. De NVGzP is hierbij betrokken. Deze doorvertaling zal binnenkort beschikbaar komen.

Informatie
Heb je wensen t.a.v. dergelijke maatregelen of zie je hiaten in de huidige aanpak, dan vraagt de NVGzP jou deze te melden. Meldingen kun je doen bij Joost Kamoschinski via mail (jkamoschinski@nvgzp.nl) of telefoon (06-38161678).

Sterkte en succes
De NVGzP wil jou en jouw organisatie sterkte en succes wensen met deze crisis. De NVGzP probeert in deze jouw werk hierin te optimaliseren, maar wij weten dat onze bijdrage hierin ondergeschikt is aan jullie inzet.

Brief
Je kunt de brief van staatssecretaris Blokhuis hier vinden.