Coulance voor zorgaanbieders en patiënten met betrekking tot het kwaliteitsstatuut

23-12-2016

Op 24 november is een brief gepubliceerd die aan de zorgverzekeraars is gestuurd m.b.t. een soepele invoering van het kwaliteitsstatuut
per 1-1-2017. Op 16 december jl. is een antwoord ontvangen.

Overgangsperiode tot 1 april 2017

De zorgverzekeraars zijn bereid een coulance voor begin 2017 te hanteren voor een periode van 3 maanden, d.w.z. tot 1-4-2017.
De doelgroep die voor coulance in aanmerking komt, betreft alleen die GGZ-aanbieders,
die per 31-12-2016 een account hebben aangevraagd bij het webportaal
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl,
maar om welke reden dan ook nog niet in staat zijn gebleken om zijn of haar statuut aan te bieden of bericht van goedkeuring van het webportaal heeft gekregen. De inhoud van de coulance voor bovenstaande doelgroep betreft slechts de tijdelijke ontheffing van de handhaving van de eigen polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar op het vereiste dat een GGZ-aanbieder aantoonbaar over een door Mediquest beoordeeld en bij het Zorginstituut Nederland ingediend kwaliteitsstatuut beschikt (voor bovengenoemde doelgroep en bovengenoemde periode).

Met nadruk wijzen ze wel op het feit dat er geen coulance kan worden verleend op wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van de juiste regiebehandela(a)r(en) op de nota, conform NZa-beleidsregels 2017. Hetzelfde geldt voor GGZ-aanbieders die per 31-12-2016 geen account hebben aangevraagd bij het webportaal www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Na 1 april 2017
Aanbieders die per 1 april 2017 nog steeds niet beschikken over een aantoonbaar door Mediquest beoordeeld en bij het Zorginstituut Nederland ingediend kwaliteitsstatuut, lopen het risico dat hun declaraties voor behandelingen die gestart zijn of doorlopen in 2017 niet (meer) in behandeling worden genomen tot de aanbieder alsnog aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar voldoet. Dit is aan de individuele zorgverzekeraar om te bepalen.

De brief van Zorgverzekeraars Nederland vindt u hier.

 

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.