Contributie 2020

05-08-2019

NVGzP: de stem van de BIG-psycholoog in de zorg!

Met meer dan 3.500 leden is de NVGzP uitgegroeid tot dé vereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen! Mede door deze groei is een verdere professionalisering van de vereniging en het bureau nodig. Er zijn in het afgelopen jaar meerdere kostenposten bijgekomen die het nodig maken de contributie eenmalig voor de eerstkomende jaren met € 40,- te verhogen in 2020. Deze verhoging geldt voor het gewone lidmaatschap. De jaren daarna zal de contributie, zoals we dat nu kunnen voorzien, niet verder hoeven te stijgen. Deze verhoging is noodzakelijk om ook de komende jaren een financieel gezonde bedrijfsvoering te blijven voeren en jouw belangen goed te kunnen behartigen.

Noodzaak financiële reserve
In de afgelopen zeven jaar is de NVGzP uitgegroeid tot een professionele vereniging. Dat is een prestatie om trots op te zijn! Om een gezonde financiële bedrijfsvoering te voeren en te houden, hebben wij ook de boekhoudkundige noodzaak en plicht om een reserve te hebben. Wij streven naar een minimale reserve van ongeveer 15% van alle jaarlijkse vaste en anderszins contractuele kosten die we moeten maken, hetgeen iets onder norm is.

FBZ
Om jullie goed te kunnen vertegenwoordigen bij de realisatie van noodzakelijke arbeidsvoorwaarden en cao’s, is de NVGzP aangesloten bij FBZ. Hierdoor neemt de belangenbehartiging, als onderdeel van de positionering van de gz-psycholoog, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog, aanzienlijk toe. Denk aan de FWG-inschaling en de vergoeding in tijd en geld van bij- en nascholing inzake de herregistratie van BIG-geregistreerde psychologen en de versterking van de positie van opleidelingen. De aansluiting bij FBZ kost de NVGzP € 17,- per aangesloten lid.

Vergoedingen ledenraadsleden en bestuur
De inzet van bestuur, commissies, afdelingen en leden in de ledenraad wordt sinds kort gedeeltelijk vergoed. Niet alles kan meer op vrijwillige basis. Ook eisen werkgevers steeds vaker een vacatievergoeding voor werknemers die activiteiten ‘buitenshuis’ hebben.

Terugvorderen contributie
De contributie die je als lid betaalt voor het lidmaatschap van de NVGzP, heeft als federatiepartner van FBZ, de status van vakbondscontributie. De contributie van de NVGzP kun je daarom terugvorderen bij jouw werkgever. Als je zzp’er of vrijgevestigde bent, kun je deze opgeven bij de belastingdienst.

Meer weten?
Bekijk het overzicht van FBZ wat in de cao’s over teruggave staat, zie de FAQ Contributievragen met antwoorden op veelgestelde vragen of neem voor vragen contact op met bureau@nvgzp.nl.