Contributie 2019

06-11-2018

Binnen de NVGzP zijn we enorm blij met onze toetreding tot de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) waardoor de belangenbehartiging als onderdeel van de positionering van de gz-psycholoog, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog aanzienlijk toe kan nemen. Denk aan inschaling en de vergoeding van bij- en nascholing.

Samen met het werken aan een addendum van de NIP-beroepscode voor BIG-psychologen, een beroepseed in wording, het ontwikkelen van praktijkvisitatie en het ontwikkelen van diensten voor jullie (werkboek starters, documenten ‘informatieverstrekking/beroepsgeheim’ en ‘van vrijgevestigde naar instelling’ en nog meer) maakt dit een contributieverhoging noodzakelijk. Voor 2019 verhogen we de contributie van € 125,- naar € 135,-.

Alle contributies op een rij voor 2019:

gewoon lidmaatschap:

buitengewoon lidmaatschap (50%):

PIOG’s: ongewijzigd:

belangstellend lidmaatschap
(‘de zgn. LOGO-leden’): ongewijzigd:
€ 135,-

€ 67,50

€ 48,-

€ 10,-