Contractering GGZ 2015 van start – let op deadlines, vooral voor nieuwe aanbieders

13-08-2014

De afgelopen maanden hebben vrijwel alle verzekeraars hun inkoopvoorwaarden voor de GGZ gepubliceerd. Sommigen hanteren zeer strakke deadlines. Zo sluit de aanmelding voor contracten bij DSW al op 10 september. Nieuwe aanbieders dienen zich bij alle zorgverzekeraars nog eerder te melden, veelal voor 1 september. Hier vind je links naar alle informatie.

Zorgverzekeraars  moeten voor 15 november klaar zijn met de contractering. Dit betekent dat gz-psychologen en andere zorgaanbieders alert moeten zijn op de deadlines die zorgverzekeraars hanteren. Afgezien van DSW hanteren de meeste zorgverzekeraars een deadline tussen 1 oktober en 1 november. Nieuwe aanbieders moeten zich al veel eerder melden. Bij Menzis is de aanmeldtermijn voor nieuwe aanbieders zelfs al verstreken, voor anderen sluit de aanmelding eind augustus of 1 september. Houd er rekening mee dat je vaak eerst inlogcodes aan moet vragen, en dat dit enkele dagen kan duren!!!

Inhoudelijk lijken er geen grote verschillen te bestaan met de inkoopvoorwaarden voor 2014. De belangrijkste uitzondering is wellicht Multizorg. Deze zorgverzekeraar heeft, mede op basis van overleg met o.a. de NVGzP, een aantal bezwarende bepalingen in zijn inkoopcontracten laten vallen. Zo is de bepaling geschrapt dat per patiënt maar één prestatie per jaar kan worden gedeclareerd. Ook is het product Chronisch ook opengesteld voor gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen en worden geen vaste eisen meer gesteld aan de productmix in de Basis GGZ.

Klik hier voor een wegwijzer naar de informatie over inkoop en contractering van de verschillende verzekeraars.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.