Contouren nieuw bekostigingssysteem ZPM openbaar

27-08-2020

Het nieuwe bekostigingssysteem voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg is nagenoeg rond en is door de NZa met een positief advies aangeboden aan het ministerie van VWS en aan het ministerie van J&V. De overheid heeft nu de taak het nieuwe systeem vast te stellen, waarna het in 2022 ingevoerd zal worden.

Diverse documenten online
Op de website van het Zorgprestatiemodel worden nu diverse documenten aangeboden die de afgelopen periode zijn ontwikkeld en een rol spelen of hebben gespeeld bij de totstandkoming van de (verdere) uitwerking van dit systeem. Het belangrijkste document is de ‘Rapportage voor besluitvorming’, waarin het definitieve systeem wordt omschreven. Daarnaast is het rapport van het Talma Instituut openbaar gemaakt dat van tevoren getoetst heeft of het ontwikkelde systeem voldoet aan de ontwerpcriteria die vooraf waren afgesproken. En de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op basis van de uitwerking een impactanalyse opgesteld over de financiële gevolgen van de invoering.

Consultatie veldafspraak beroepen
Op dit moment vindt er een consultatie plaats bij de verschillende betrokken actoren over de veldafspraak beroepen, die binnen het programma is ontwikkeld. Deze veldafspraak geeft aan welke beroepen binnen de ggz en fz, naast de BIG-geregistreerde beroepen, tijd mogen schrijven. Deze veldafspraak wordt daarna doorontwikkeld tot een veldnorm. De reacties vanuit de consultatie worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van deze veldnorm.

Verdere uitwerking
Daarnaast werken de partijen verder aan de voorbereidingen om het zorgprestatiemodel in te voeren. Bijvoorbeeld door het implementatieplan voor zorgaanbieders af te ronden en de aanpassingen in ICT voor te bereiden. Maar ook door het opstellen van veldafspraken over de toepassing van het model en door verantwoording en controle verder vorm te geven. Ook wordt er nog gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een model voor zorgvraagtypering. Per 2022 zal namelijk als onderdeel van het zorgprestatiemodel een vorm van zorgvraagtypering worden ingevoerd.

Documenten
De diverse documenten over de nieuwe bekostigingssystematiek kun je hier vinden.