Continuïteitsbijdrage ZN; aangepaste regeling GGZ

12-05-2020

Vanaf 15 mei staat (met terugwerkende kracht tot 1 maart) de regeling rond de continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland open voor zorgaanbieders. Op 12 mei is een update verschenen over de uitwerking. De regeling is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering.

Zie het overzicht op zn.nl. In dit overzicht kun je diverse vragen rond de aanvraag van de continuïteitsbijdrage vinden.

Let op! Aangepaste regeling GGZ
Voor de GGZ wordt een aangepaste regeling getroffen. De aanvraagdatum voor deze regeling is momenteel nog niet bekend, maar volgt op korte termijn. Reden dat er een aangepaste regeling komt voor de GGZ, is het feit dat deze zorg geregeld is via DBC’s, zodat de financiële gevolgen van de pandemie op een later tijdstip aanvangen.

Wanneer deze regeling bekend is, informeert de NVGzP je hier uiteraard over.

Aanvragen continuïteitsbijdrage
Het aanvragen van een continuïteitsbijdrage loopt via VECOZO. Zorgaanbieders die nog niet zijn aangesloten bij VECOZO en een beroep op de regeling willen doen, wordt geadviseerd de aanmelding zo snel mogelijk te regelen via vecozo.nl/aanmelden. Voor zorgaanbieders binnen de GGZ raden wij aan de aangepaste regeling hierbij nog even af te wachten.

Veelgestelde vragen continuïteitsbijdrage
Bekijk voor meer informatie het bericht op de website van ZN: Aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage (12 mei 2020) en de Q&A-regeling continuïteitsbijdrage

Hoogte continuïteitsbijdrage ZN
ZN heeft een beschrijving gemaakt hoe de hoogte van de continuïteitsbijdrage-regeling wordt berekend, inclusief de percentages voor de meeste beroepsgroepen en branches.

Regelgeving NZa
De Zorgautoriteit Nederland (NZa) heeft de beleidsregel, nadere regel en prestatiebeschrijvingbeschikking vastgesteld en gepubliceerd.