Continuïteitsbijdrage ZN aan te vragen tot 21 augustus

27-07-2020

De aanvraagtermijn voor de continuïteitsbijdrage-regeling is verlengd: aanvragen kan tot 21 augustus 2020.

Een aantal belangrijke aandachtspunten en een rekenvoorbeeld vindt u op de pagina ‘Corona: financiële regelingen’.

Eerst wordt de voorlopige continuïteitsbijdrage vastgesteld op basis van de ingeschatte omzetderving: hiermee wordt geregeld dat de uitbetalingen per maand over de periode maart tot en met juni 2020 minimaal 85% zijn van de normomzet. Die normomzet is de geïndexeerde omzet over heel 2018 gedeeld door 12 (per maand 1/12e deel van de jaaromzet).

Later wordt de definitieve continuïteitsbijdrage bepaald op basis van de definitieve omzetderving: 85% van de normomzet voor de periode april 2019 tot en met juni 2020 minus de gedeclareerde dbc’s en producten die in zijn gestart in diezelfde periode. Blijkt de definitieve omzetderving hoger dan de voorlopige continuïteitsbijdrage, dan krijgt u er geld bij; is deze lager, dan moet u terugbetalen.

Klik hier voor het volledige bericht op de website van de LVVP.