Consultatieronde Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen

27-09-2021

Nu de adviezen zijn afgerond, is programma APV een nieuwe fase ingegaan. Van dinsdag 21 september tot en met 24 oktober loopt de consultatieronde van de Opleidingsraad voor belanghebbende partijen. De adviezen zijn op 16 september besproken in de raadsvergadering van de Opleidingsraad. Tijdens die vergadering heeft de Opleidingsraad de adviezen overgenomen en de hoofdnotitie als voorgenomen advies in consultatie gebracht. Meer informatie over de consultatieronde vind je op de website van de FGzPt.

Lees meer over de consultatieronde van de Opleidingsraad
Download de adviezen op progapv.nl 

Invitational 1 oktober
De FGzPt organiseert op 1 oktober de conferentie ‘Vliegeniers stijgen tegen de wind in’ met als ondertitel ‘Leiderschap als attitude’. Tijdens deze conferentie staat centraal: verkennen wat persoonlijk leiderschap kenmerkt, hoe persoonlijk leiderschap zowel binnen als buiten de behandelkamer tot uiting komt, welke competenties en vaardigheden dat van de professional vraagt en welke condities hiervoor nodig zijn. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om de dag gratis bij te wonen! Stuur een bericht om aan te melden naar: conferentie@fgzpt.nl.

Ga voor meer informatie naar de FGzPt website
Bekijk de videoreflecties op leiderschap van de sprekers Marlène ChatrouHenk Mathijssen en Erik Heineman.

Webinar 1 september
Op 1 september organiseerde Programma APV een informatief webinar om organisaties en partijen in het veld bij te praten over de inhoud van de adviezen. Vele beroepsgenoten en belanghebbenden meldden zich voor het webinar. De voorzitters van de taskforce en projectgroepen presenteerden de adviezen. Vervolgens konden de aanwezigen vragen stellen en suggesties doen tijdens break out sessies. Wil je meer weten over deze avond of de presentatie downloaden? Zie de website.  

 Lees meer over het webinar 

Nivel rapporten gepubliceerd
Begin september zijn drie van de vier onderzoeken van Nivel voor het programma APV afgerond. Het afgelopen jaar deed Nivel onderzoek naar het werkgebied, de knelpunten en de omgeving van de psychologische vervolgopleidingen. De onderzoeksresultaten leverden een belangrijke onderbouwing voor de adviezen van de taskforce en projectgroepen van Programma APV. Je kunt de rapporten downloaden op onze website. 

Lees meer over de Nivel onderzoeken