Congres ‘dwangvrije zorg, jeugd is onze zorg’

28-11-2019

Op donderdag 28 november vond het congres plaats over reductie vrijheidsbeperkende interventies in de jeugdhulp.

Een inspirerend congres, waar zo’n 250 professionals informatie deelden over methodieken, samenwerkingsverbanden en innovaties rond de reductie van dwangzorg binnen de jeugdhulp. De mooie intenties en goede initiatieven volgden zich in hoog tempo op, maar daarnaast was er ook ruimte voor dilemma’s en knelpunten. Met name de financiële krapte en het tekort aan (gekwalificeerd) personeel was een veel gehoord probleem.

Meer informatie over de inhoud van deze dag vind je hier. Een verslag en sfeerimpressie volgen nog.